Informasjon

Spørmål og svar 

På denne siden svarer vi på spørsmål mange har. Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt, kan du kontakte vår kundeservice. 

Generell informasjon om Drop

Ovn-oppvarmede spabad kan brukes som normalt hele vinteren. Når spabadet tømmes, er det likevel viktig at man påser at det ikke er noe vann igjen i rørene eller ovnen. Vær oppmerksom på at det vil ta lengre tid å varme opp vannet om vinteren.

Vi anbefaler at du også bruker ditt elektrisk oppvarmede Drop-spabad om vinteren. For Drop-spabad er jo laget for å brukes året rundt! Spabadets tekniske enheter beskyttes mot kaldt vær inni den helisolerte rammen.

Strømforbruket avhenger av faktorer som isolering, brukshyppighet, vær og strømkontrakten din. Med vår førsteklasses isolering har våre elektrisk oppvarmede Drop-spabad et strømforbruk som tilsvarer ca. 1 euro per dag i Finland når vannet holdes på 37 grader året rundt og spabadet er på 24 timer om dagen.

Ovn med 35 kW: 1–2 timer
Elektrisk oppvarming på 3 kW: Varmer opp vannet ca. 1-2 grader per time.
Elektrisk oppvarming på 6 kW: Varmer opp vannet ca. 3-4 grader per time.

Elektrisk oppvarmede spabad kan brukes året rundt, så du trenger ikke å varme opp vannet fra kaldt (ca. 5 grader) til ønsket temperatur. Du trenger bare å varme vannet når du begynner å bruke spabadet og når du skifter vann.

Drop spabad kan varmes opp på flere måter. Valg av riktig oppvarming er den viktigste avgjørelsen ved kjøp av et utendørs spabad. Du må vurdere hva som er enklest og mest praktisk for deg, og om spabadet for eksempel skal være på hytta eller i hagen.

Ovn – Drop Black Box er vår nye og effektive 35 kW ovn som varmer opp varmet i spabadet på rundt to timer. Ovnen er laget av holdbar saltvannsbestandig aluminium og kan brukes til å varme opp hav- eller ferskvann.

Elektrisk oppvarming – med elektrisk oppvarming på 3 kW eller 6 kW kan spabadet alltid holdes klart til bruk og vannet har alltid ønsket temperatur. God isolering sørger for lavt strømforbruk, med en kostnad på rundt 1 euro per dag.

Jord- og fjernvarme – med varmeveksleren kan du tilkoble ditt Drop-spabad til det jordvarme- eller fjernvarmesystemet du har i huset ditt. Varmeveksleren, pumpen, rørdelene og termostaten leveres av en rørlegger for å påse at de passer inn i systemet i huset ditt. Be vår kundeservice om å få mer informasjon!

Installasjon

Varmeveksleren trenger sin egen varmekrets, alternativt kan den tilkobles en radiatorkrets, avhengig av systemets utforming. Det er samme prinsipp som når man legger til en ekstra radiator i varmekretsen. Med jordvarme betaler du mer for maksimal effektivitet til å begynne med, men det er lønnsomt over lengre tid.

Når det gjelder garanti og installering av varmveksleren er det importøren/produsenten som er ansvarlig for spabadet og det utstyret som leveres sammen med det. Montøren er ansvarlig for installasjonen. Hvis du bruker jordvarme, må du alltid bruke en faglært rørlegger fordi systemet skal tilkobles oppvarmingssystemet i huset ditt. Rørleggeren leverer varmveksler, pumpe, rørdeler og termostat for å påse at de passer til systemet i huset ditt.

Hvis du ønsker mer informasjon om Drop-spabadet og jordvarme, skal du kontakte vår kundeservice på kontakt@designspa.no

Boblebadet Lähde med 3 kW elektrisk oppvarming, uten ekstra funksjoner, forbruker 1 x 16A.
Boblebadene Vuolle og Lähde og spabadet Lampi, med ekstra funksjoner, forbruker 3 x 16A.

Drop-spabadet trenger ikke en separat vanntilkobling, for det kan f.eks. fylles med en hageslange.
Spabadet har en kapasitet på 1830 liter, men i praksis trengs det bare 1000-1500 liter vann for å fylle det.

Spabadet leveres i stående posisjon på en lastebil, til leveringsadressen kunden har angitt eller så nær denne leveringsadressen som mulig. Sjåføren vil hente ned pakken med en jekketralle. Spabadpakken står på en pall.

Spabadpakken har en transportvekt på cirka 135-300 kilo, avhengig av eventuelle ekstra funksjoner.

Plasseringen av spabadet skal planlegges så godt som mulig for å garantere optimal komfort og trygghet. Plasser spabadet i et åpent område, hvis det er mulig. Dette forhindrer at blader og annet treavfall ender opp i vannet når du bader. Ta hensyn til naboene hvis du bor i tettbygd strøk.

Spabadet skal monteres og oppbevares liggende mot rammen. Spabadet skal ikke hvile på den øvre kanten, og den øvre kanten skal for eksempel ikke hvile på terrassen. Sokkelen fungerer som et kapillærbrytende lag mellom bakken og rammen. Grunnlaget på være plant, tåle belastningen og være horisontalt. Det beste grunnlaget er sement, grus, tre eller andre harde materialer. Grunnlaget må kunne tåle en vekt på 2500 kilo uten å synke eller endre seg. I tillegg må det også tas hensyn til påvirkning av frost og tele ved planlegging av underlaget.

Plasseringen av hvert enkelt spabad planlegges etter situasjon og sted. Planene gir retningslinjer og eksempler på installasjon.

  • Eksempler og instrukser for grunnlaget og passering av spabadet (med ovn)
  • Eksempler og instrukser for grunnlaget og passering av spabadet (med elektrisk oppvarming)

Vedlikehold av vannet

Elektrisk oppvarmede spabad tømmes med en pumpe.

Spabad med ovn har et tømmeplugg og et utslippsrør ved siden av spabadet. Påse at det ikke er noen glør i ovnen før spabadet tømmes. Tøm ovnen for aske før spabadet tømmes for vann. Ovnen må også tømmes for vann ved å bruke den separate avløpsventilen.
N.B.! Hvis du bruker kjemikalier i spabadets vann, må vannet føres til kloakksystemet!

Hvis vannet i spabadet ikke skiftes etter hver gangs bruk, slik du gjør i et spabad som varmes opp med ovn, må du påse at vannet holder seg rent og hygienisk.

Et spabad trenger alltid litt vedlikehold for å holde seg rent og delikat. Filteret og UV-systemet er ikke nok til å holde alle bakterier unna.

  • Skift vannet i spabadet cirka tre ganger i året, avhengig av hvor mye det brukes.
  • Skift ut filterballene cirka én gang i året.
  • Tilsett klortabletter eller aktivt oksygengranulat regelmessig, for eksempel én gang i uken eller etter hver gangs bruk. Juster vannets pH-verdi når det er nødvendig. Følg alltid doseringsanvisningene for kjemikaliene.